Σχετικά με εμάς

Εταίροι στο έργο Euphémé

Σχετικά με εμάς

Με επικεφαλής την Migrilude στη Γαλλία, το Euphémé λειτουργεί σε συνεργασία με την Association pour la Promotion et l’Avancement du Multilinguisme (APAM) στη Γαλλία, την Welcome Home International στο Βέλγιο και την We Need Books στην Ελλάδα.

Eupheme - Συνεργάτες
Logo Migrilude

Migrilude

Η Migrilude είναι ένας ανεξάρτητος γαλλικός εκδοτικός οίκος που προωθεί τη γλωσσική ποικιλομορφία μέσω πολυγλωσσικών εκδόσεων, κατάρτισης στην πολυγλωσσία και εργαστηρίων καλλιτεχνικής και γλωσσικής διαμεσολάβησης (εργαστήρια πολυγλωσσικής γραφής, δημιουργία εξειδικευμένων εργαλείων για ιδρύματα).
Logo APAM

APAM

Ο Σύνδεσμος για την Προώθηση και Προώθηση της Πολυγλωσσίας (APAM) – γνωστός και ως Multilingual Café είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση βάσει του γαλλικού νόμου του 1901. Η APAM προσφέρει κατάρτιση και συμβουλές για το “Μεγαλώνοντας με πολλές γλώσσες”. Διεξάγει επίσης έρευνα για δίγλωσσους, πολύγλωσσους και για την πολυγλωσσία. Προωθούμε όλες τις γλώσσες για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στην «συνύπαρξη με αρμονία» και για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα χρήσης της μητρικής γλώσσας για την εκπαίδευση και την πρόσβαση στην πληροφόρηση. (Άρθρο 30 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Νοέμβριος 1989).
Logo WHI

Welcome Home International

Η Welcome Home International ASBL είναι μια μικρή ΜΚΟ που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018. Στόχος μας είναι η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην κοινωνία στην οποία ζουν και η αμοιβαία κατανόηση των αναγκών, του πολιτισμού και των αξιών των τοπικών κοινοτήτων καθώς και των μεταναστών και των προσφύγων.
Logo We Need Books

We Need Books

Η We Need Books είναι η πρώτη πολύγλωσική βιβλιοθήκη της Αθήνας, ένας φιλόξενος και χωρίς αποκλεισμούς χώρος με βιβλία σε 38 γλώσσες. Εκτός από βιβλιοθήκη ανάγνωσης και δανεισμού, είναι επίσης ένα κοινοτικό κέντρο που καλύπτει τις πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού μέσω μαθημάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.
Eupheme French Cards - Κάλυμμα θήκης

Πολυγλωσσικές κάρτες διαλόγου Euphémé

Πολύγλωσσες κάρτες διαλόγου με εκπαιδευτικό φυλλάδιο, που διευκολύνουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία σε διάφορα θέματα και διατίθενται σε εννέα διαφορετικές γλώσσες.